Policy

Upphovsrätt

Villkor för användande av webbplatsen
www.retaildirect.se:

När Du går in på www.retaildirect.se godkänner Du följande villkor: webbplatsen och dess innehåll såväl som disponeringen av informationen på varje sida ägs till fullo av RetailDirect, och RetailDirect förbehåller sig alla rättigheter i detta avseende.

Du har endast rätt att spara utdrag ur www.retaildirect.se på din dator och skriva ut kopior till personligt, icke kommersiellt bruk. Du har rätt att utnyttja och distribuera (sprida) mindre utdrag av www.retaildirect.se genom att skapa länkar som pekar hit eller via Internets söktjänster.

Varje annat nyttjande, reproduktion, översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering kan bara ske efter skriftligt godkännande från RetailDirect.

De upplysningar som Du finner på webbplatsen kan, trots våra ansträngningar, ibland inte vara helt uppdaterade. RetailDirect påtager sig inte ansvar för eventuella fel eller brister på webbplatsen. Beslut som Du tar med grund i information Du hittat på webbplatsen är på ditt eget ansvar.

RetailDirect påtager sig inget ansvar för vare sig direkta eller indirekta förluster av något slag som kommer av ditt besök på och nyttjande av www.retaildirect.se eller någon del av informationen som finns där.

RetailDirect påtager sig inget ansvar för innehållet på webbplatser, varigenom Du fått tillgång till www.retaildirect.se eller webbplatser som Du fått tillgång till via länkar på www.retaildirect.se. RetailDirect påtager sig alltså inget ansvar för material på andra webbplatser.

Integritet

Tack för ditt besök på www.retaildirect.se och ditt intresse för våra produkter och tjänster. Vi vill att Du skall känna dig trygg inför att besöka www.retaildirect.se och vi försäkrar dig att dina personliga uppgifter behandlas säkert av oss. Personliga uppgifter som vi får av dig används uteslutande som ett medel för oss att hjälpa dig. Upplysningarna används på följande sätt: Informationen samlas in och sparas så att vi kan uppfylla dina krav på information och förse dig med de produkter, tjänster och publikationer som Du har behov av.

Alla besök på www.retaildirect.se registreras så att vi kan se vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, och därigenom anpassa informationen till besökarnas behov.

Vi säljer inte några av de upplysningar vi mottager.

Var dock uppmärksam på att det kan finnas länkar på www.retaildirect.se som pekar på andra webbplatser än RetailDirect. RetailDirect tar inte på sig ansvaret för dessa webbplatsers praxis vad gäller integritet.

Cookies

Genom att använda eller komma åt webbplatsen samtycker du till faktiskt att Cookies används enligt följande:
Denna policy hjälper till att förklara tillfällen när och varför cookies kan skickas till besökare på webbplatsen (hänvisad till i denna policy som “vi”, “oss” eller “våra”). “Cookies” är text-bara bitar av information som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan webbläsningsutrustning för inspelning. Cookies tillåter webbplatsen att komma ihåg viktig information som gör användningen av webbplatsen bekvämare. En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen från vilken kakan har kommit, kakans “livstid” och ett slumpmässigt genererat unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies kommer att användas på webbplatsen oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte. Liksom de flesta webbplatser använder vi cookies för olika ändamål för att förbättra din online-upplevelse, för analys och marknadsföring, men vi använder specifikt cookies på webbplatsen för följande ändamål:
1. Analytiska ändamål: Vi använder cookies för att analysera användaraktiviteten för att förbättra webbplatsen. Med hjälp av Cookies kan vi till exempel titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet jobbsökningar som användarna utför. Vi kan använda en sådan analys för att få insikt om hur man förbättrar webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse.
2. Dina preferenser: Vi använder cookies för att lagra vissa användarinställningar på vår hemsida. Vi kan till exempel spara de senaste sökningarna du har utfört i en cookie så att vi kan låta dig enkelt upprepa dessa sökningar när du återvänder till vår webbplats.
3. Marknadsföring: Vi använder cookies från tredje part som Google och Facebook för marknadsföring. Dessa cookies tillåter oss att visa faktiskt kampanjmaterial till dig på andra webbplatser du besöker via Internet. Det kan faktiskt också dela information om ditt beteende på webbplatsen med tredje part (inklusive operatörer av tredje parts webbplatser och / eller webbplatser för sociala nätverk) för att visa dig riktade annonser och annat innehåll som har anpassats till dig.
4. Hänvisningsspårning: Vi använder cookies för att associera användaraktivitet med den tredje partens webbplats som hänvisade användaren till vår hemsida, eller för att associera användaraktivitet som faktiskt hänvisade till en tredje parts webbplats. Dessa tredjepartspartners webbplatser får krediter för aktiviteten hos användare som de hänvisar till vår webbplats, eller ger faktiskt kredit för användarnas aktivitet som hänvisas till sådana tredje parts webbplatser. Vi delar inte personliga uppgifter eller information om enskilda användaraktiviteter med dessa partnerföretag.
Sessionskakor är tillfälliga cookies som förblir i webbläsarens cookiefil tills du lämnar webbplatsen.
Ihållande kakor kvarstår i din webbläsares cookiefil under mycket längre tid (hur länge det kommer att bero på den specifika cookieens livstid). När vi använder sessionskakor för att spåra det totala antalet besökare på vår hemsida görs detta på anonym basis (eftersom cookies inte i sig har några personuppgifter). Vi kan också använda cookies så att vi kommer ihåg din dator när den används för att återvända till webbplatsen för att hjälpa till att anpassa din faktiska webbupplevelse. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall. Använd alternativen i din webbläsare om du inte vill ta emot en cookie eller om du vill ställa in din webbläsare för att meddela dig när du får en cookie. Du kan enkelt radera alla cookies som har installerats i cookiemappen i din webbläsare. Se nedan anvisningar om hur du aktiverar och inaktiverar cookies för olika webbläsare, och Indeeds jobbsökande webbsidan:
Vänligen kontrollera webbläsarens inställningar för kakningsinställningar för att bekräfta de senaste uppdateringarna.
Google Chrome
• Klicka på inställningsikonen på webbläsarverktygsfältet (tre staplade linjer)
• Välj “Inställningar”
• Klicka på “Visa avancerade inställningar”
• I avsnittet “Sekretess” klickar du på knappen “Innehållsinställningar”
• För att aktivera cookies: I avsnittet “Cookies” väljer du “Tillåt lokal data att ställas in”. Detta gör det möjligt för både första part och tredje part cookies. Om du bara tillåter cookies från första parten väljer du “Blockera cookies från tredje part och webbplatsdata”
• Avaktivera cookies: I avsnittet “Cookies” väljer du “Blockera webbplatser från att ställa in data”
• Observera att det finns olika nivåer av cookieaktivering och invaliditet i Chrome. Mer information om andra cookie-inställningar som erbjuds i Chrome finns på följande sida från Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox
• Klicka på menyknappen (tre staplade linjer) och välj “Inställningar”
• Välj Privacy-panelen
• Ange ‘Firefox kommer:’ att ‘Använd anpassade inställningar för historia’
• För att aktivera cookies: Markera “Acceptera cookies från webbplatser”
• För att inaktivera cookies: Avmarkera “Acceptera cookies från webbplatser”
• Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och invaliditet i Firefox. Mer information finns på följande sida från Mozilla: https://support.mozilla.org/sv-SE/kb/enable-an