Om Oss!

Vi har mer än 30 års erfarenhet av installationer med automatutrustningar till detaljhandeln.

Till vår hjälp idag:

  • så har vi avancerade IT tekniker som är beredda att med kort varsel logga in sig via internet för att ge support till våra kunder.
  • vi arbetar med avancerade internetbaserat system för att förebygga driftsstörningar och stillestånd.

Våra utrustningar:

  • tillverkas av GM Vending i Spanien som är ett nytänkande företag och som ligger tekniskt i framkant inom automatbranschen.
  • detta företag är redan idag leverantör av automatlösningar till ett av världens största tobaksbolag.

Vad erbjuder vi marknaden:

  • vi erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva system där vi håller lägst pris samtidigt som vi ska ligga före våra konkurrenter med teknisk nivå och kundnytta!
  • genom att hålla låga ”overheadkostnader” och smarta lösningar för service och underhåll räknar vi med att vara den prisledande leverantören till Svensk Detaljhandel